De Prevent trial is een 5 jaar durend onderzoek naar de preventie van parastomale hernia's Logo ZonMwLogo Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Randomisatie

De randomisatie van patiënten geschied heel eenvoudig met een computergestuurd telefoonmenu.

In dit menu voert u de gegevens in van de desbetreffende patiënt. Hierna krijgt u een randomisatiecode plus de keuze voor wel of geen matplaatsing. Let u erop dat u meerdere keuzes extra moet bevestigen, dit om te voorkomen dat er foute of niet geheel ingevoerde randomisaties plaats zullen vinden.

Mocht het randomiseren met het 088-nummer niet lukken in uw centrum kunt u ook het volgende nummer bellen:

010-7104864

Inclusiecriteria:

  • Aanleg van een nieuw electief , in opzet definitief colostoma
  • Tussen de 18-85 jaar
  • Informed consent

Exclusiecriteria:

  • Te verwachten overleving korter dan 12 maanden of gemetastaseerde ziekte
  • Correctie van eerder aangelegd stoma, tenzij een nieuwe wordt gecreëerd
  • Geen 'maagdelijke' buikwand ter plaatse van het aan te leggen stoma
  • Belangrijke taalbarrière