De Prevent trial is een 5 jaar durend onderzoek naar de preventie van parastomale hernia's Logo ZonMwLogo Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Voortgang en vooruitzichten

De trial is nu driekwart jaar open voor inclusies. Al vrij vlot na de start waren er drie ziekenhuizen die voortvarend van start gingen.Het CWZ, Antonius ziekenhuis en het Radboud hadden snel de eerste patienten gevonden. Helaas duurde het betrekkelijk lang voor dat de andere ziekenhuizen volgden.

Dit had als gevolg dat er na een half jaar nog maar 6 a 7 ziekenhuizen die toestemming hadden van de locale METC's om te starten. Dit had natuurlijk gevolgen voor het tempo waarin de proefpersonen geincludeerd werden.Nu driekwart jaar verder zijn bijna alle centra gestart, de laatste twee zullen snel volgen. Het OLVG in Amsterdam start in November, Het UMC Utrecht volgt hopelijk snel hierna.

Hierbij komt dat sinds het idee ontstond om deze studie op te zetten, zo'n 2 jaar geleden, de laparoscopische colonchirurgie een grote vlucht heeft genomen. Dit geldt zeker voor de grotere perifere en academische ziekenhuizen, oftewel alle participerende centra. Dit heeft er  toe geleid dat onze vooraf gemaakte schattingen tav de inclusies naar beneden zijn bij gesteld.

Om deze tegenvallers te ondervangen zijn we bezig om extra centra toe te voegen aan onze lijst van participanten. Dit zullen uiteraard centra zijn welke voornamelijk open colonchirugie uitvoeren. Op deze manier zullen we pogen onze achterstand in te lopen.

Deze verschuiving in de colonschirurgie heeft er toe geleid dat de Prevent werkgroep vergevorderde plannen heeft om een aparte studie binnen de prevent werkgroep op te zettten. De opzet van de nu lopende studie, namelijk een open procedure via een mediane laparotomie, zal worden aangevuld met een laparoscopische studie. De opzet blijft hetzelfde; de preventie van een parastomale hernia mbv van een mat.

Hierbij kunnen we natuurlijk gebruik maken van de reeds opgedane ervaring en het bestaande logistieke netwerk van deelenemende ziekenhuizen. Dit zal de opstart periode aanzienlijk verkleinen. Tijdens de aankomende investigators meeting op 14 December willen we hier met de deelnemende centra over discussieren.