De Prevent trial is een 5 jaar durend onderzoek naar de preventie van parastomale hernia's Logo ZonMwLogo Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Inclusie volbracht

De inclusie van de PREVENT studie is officieel gesloten! Na een periode van ruim 2,5 jaar hebben we het berekende aantal inclusies gehaald.
 
 
Met wisselend succes en snelheid hebben we de eerste horde naar hopelijk een goed resultaat genomen. Mede door de opkomst van de laparoscopie en de achterblijvende inclusies van een deel van de deelnemende centra heeft het langer geduurd dan we vooraf ingeschat hadden. Desalniettemin gaat het om het eindresultaat en zodoende zullen we de komende jaren ons best moeten blijven doen om de follow-up in goede banen te blijven leiden. Ook wil ik middels deze weg iedereen bedanken, zowel zorgprofessionals als deelnemende patiënten, voor hun vertrouwen en enthousiasme!
 
Wel wil ik iedereen vragen goed te blijven letten op de follow-up. We zien dat het lastig blijft om bij de poli bezoeken de vragenlijsten af te nemen.
Zonder goede follow-up zijn al onze inspanningen voor niets geweest, probeer dus bij poli bezoek meteen de volgende afspraak te plannen met hierbij een notitie datt de Prevent- CRF aanwezig is.
 
Als centra behoefte hebben aan ondersteuning hierin kunnen ze contact met ons opnemen. wij zullen samen met u kijken naar de mogelijkheden.
 

Nu PREVENT I vol is gaan we ook onze aandacht richten op PREVENT II.

Deze nieuwe studie zal zich gaan richten op het laparoscopisch plaatsen van een mesh bij het formeren van een colostoma.
Steeds meer ziekenhuizen maken gebruik van laparoscopische technieken bij colorectale chirurgie en het aanleggen van colostoma's.
De methode die we onderzoeken in PREVENT I kan niet worden toegepast bij een laparoscopische procedure. De resultaten kunnen dus ook niet zomaar geextrapoleerd worden. Zodoende voelen we ons genoodzaakt om een aparte studie te gaan uitvoeren waar we de plaatsing van de mesh zullen aanpassen aan de laparoscopische procedure. De wijze lessen en gebreken van PREVENT I zullen naast de nieuwe techniek aangevuld en aangepast worden in het protocol voor PREVENT II.
 
Hiervoor zullen we uiteraard weer de hulp van andere centra nodig hebben. Verricht u veel laparoscopische ingrepen en wilt u participeren neem dan contact met ons op!!
 
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw moeite en inzet en kijken uit naar voortzetting van onze samenwerking de komende jaren.


 
Met vriendelijke groet namens de PREVENT onderzoeksgroep,

 
Thijs Brandsma

Hilde van Haaren- De Haan

Bibi Hansson,

Camiel Rosman