De Prevent trial is een 5 jaar durend onderzoek naar de preventie van parastomale hernia's Logo ZonMwLogo Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Privacyverklaring

Algemene gegevens

Ons vestigingsadres en tevens postadres is: [ ... ], Nederland.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Utrecht is: [ ... ].
Ons B.T.W.-nummer is: NL [ ... ].
Bij elk bezoek aan deze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • de domeinnaam van de website die u vóór deze website hebt bezocht;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site bezocht hebt;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bij de contactformulieren).

Deze informatie wordt gebruikt:

  • voor intern gebruik en daarna verwijderd;
  • om uw vragen/opmerkingen te kunnen beantwoorden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken wij geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als we uw gegevens overdragen of ontvangen via deze website, gebruiken we daar de coderings-technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact opnemen:

  • per email
  • per brief: [ ... ]

Over communicatie per e-mail/post/telefoon

Als u via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u me meegedeeld hebt.

Als u uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over zaken die u on-line hebt ondernomen.

Ongeadresseerde benadering

U kunt zich tot de volgende instanties/adressen wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:

Overige informatie

Dit bedrijf kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo wordt u op de hoogte te gesteld van de wijzigingen aan ons reglement met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en wordt u de kans te geboden om uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij onze bezoekers toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Ook bieden we de mogelijkheid om eventueel onjuist bijgehouden gegevens te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact met ons op.

Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, dan horen wij dat graag.