De Prevent trial is een 5 jaar durend onderzoek naar de preventie van parastomale hernia's Logo ZonMwLogo Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Algemene Informatie

In Nederland leven vele duizenden mensen met een stoma. Veel mensen tijdelijk maar ook velen die door hun aandoening het stoma voor de rest van hun leven moeten behouden. Voor velen is het even schrikken wanneer ze hiermee voor het eerst geconfronteerd worden.

Deze confrontatie vind bijna altijd plaats in de spreekkamer van een arts, vaak bij de chirurg, die met de patiënt bespreekt welke aandoening hij of zij heeft en wat er aan gedaan kan worden. Dit om te proberen deze aandoening te verhelpen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een chronische darmontsteking of darmkanker.

Hierbij wordt er een dikke darm stoma (uitgang op de buik) aangelegd. De kans bestaat dat er op termijn een littekenbreuk ter plaatse van het stoma ontstaat, dit noemen we een parastomale hernia. De kans hierop is aanzienlijk en kan oplopen tot 50%. Een parastomale hernia geeft niet altijd klachten maar kan het gebruik van een breukband (een speciaal korset om de ingewanden tegen te houden) nodig maken. Soms is er een nieuwe operatie noodzakelijk. Tevens kan dit gepaard gaan met een vaak tijdelijke periode van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een littekenbreuk bij het stoma ontstaan is, zijn deze vaak moeilijk te verhelpen. Dit wordt gepoogd door het stoma op een andere plaats opnieuw aan te leggen of de buikwand te versterken met een kunststof matje. Dit principe wordt al veel toegepast bij liesbreuken of andere littekenbreuken.

Voorkomen is beter dan genezen

Om een parastomale hernia te voorkomen zouden we bij de aanleg van het stoma al een matje kunnen plaatsen. Dit matje komt dan in de buikwand rondom het stoma. Of het zinvol is om zo'n matje preventief te plaatsen is nog niet duidelijk. Een eerder onderzoek heeft aangetoond dat een matje een goede oplossing kan zijn voor het voorkomen van een parastomale hernia en dat de moderne matjes weinig risico’s met zich meebrengen. Het risico van zo’n matje kan zijn dat er een infectie van het matje optreedt of dat de darm beschadigd raakt door het matje.

Met dit onderzoek willen wij bewijzen dat door het plaatsen van een matje er minder littekenbreuken ontstaan. Dit gekoppeld aan de kortere duur van arbeidsongeschiktheid en bijkomende kosten.

Meedoen aan de studie

De behandelend arts heeft u of uw naaste mogelijk gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Dit houdt in dat de ene helft van de behandelde patiënten wel een matje krijgt en de andere helft niet. Dit wordt door loting bepaald en hier heeft dus niemand invloed op. Om ongewenste uitkomsten te voorkomen zal de patiënt niet op de hoogte worden gebracht van de uitslag.

Na de operatie krijgt men de controles die gebruikelijk zijn voor de operatie, eventueel aangevuld met enkele extra bezoeken. Tevens zal er gevraagd worden meerdere malen een vragenlijst in te vullen waar wij belangrijke informatie uit kunnen halen.

Men is niet verplicht om deel te nemen. Ook kan men ten allen tijde stoppen met het onderzoek. Indien men niet wenst mee te doen krijgt men gewoon de huidige standaard behandeling, d.w.z. zonder matje.